Flytta ut

Denna information riktar sig specifikt till bostadshyresgäster

Vi ser gärna att du bor hos oss så länge som möjligt. Men om du vill säga upp ditt kontrakt kontaktar du vårt kontor på info@laris.se. Tänk på att uppsägningen är gjord först när vi bekräftat din uppsägning. Vi brukar svara på alla uppsägningar inom ett par dagar, om så inte är fallet ring oss eller skicka samma e-mail en gång till.

Tänk på att det är 3 månaders uppsägningstid. Om du t.ex. säger upp din lägenhet den 14 februari, så har du kvar lägenheten under mars, april och maj med utflyttning siste maj.

Utflyttning

Vid utflyttning görs en avflyttningsbesiktning. Du kommer bli kontaktad av Malmöborg för att boka tid för besiktningen. Har du inte blivit kontaktat av dem senast 1 vecka innan utflyttning så kontakta oss. Du som lägenhetsinnehavare skall närvara vid utflyttningsbesiktningen. På besiktningen kommer även inflyttande hyresgäst samt representanter från Malmöborg närvara. Tillbakalämnandet av nycklar sker på utflyttningsbesiktningen. Men om av någon anledning den inflyttande hyresgästen inte är med på besiktningen, så sker tillbakalämningen av nycklar på Malmöborgs kontor.

Vid avflyttningen skall lägenheten vara:


 

Laris betyder 'hem' på latin


 
9