Laris Fastigheter logo

Brandskydd

Vi jobbar aktivt med att minska risken för brand i våra fastigheter. Vi ber er hjälpa oss genom att läsa igenom följande information. Det gäller alla boendes säkerhet. För lokalhyresgäster så ansvarar i de flesta hyresgästen själv för brandskyddet i sin lokal. Men vi är självfallet behjälpliga med att diskutera brandskyddet och hur ni bäst upprätthåller en god säkerhet i era lokaler.

Brandvarnare

Se alltid till att ni har minst en fungerande brandvarnare i er lägenhet. Vi kommer med jämna mellanrum göra kontroll av alla brandvarnare i huset men vi ber er även testa själv. Om ni av någon anledning inte har en brandvarnare eller om den inte fungerar så felanmäl detta till vaktmästaren omgående. Batteribyte är ditt ansvar som hyresgäst.

Rädda – Varna – Larma – Släck

Om en brand bryter ut har den eller de som befinner sig i brandens omedelbara närhet ett stort ansvar, eftersom deras insats är avgörande för om det ska stanna vid ett tillbud eller utvecklas till en stor brand. Eftersom alla bränder är små i början, kan ett korrekt agerande med rätt utrustning rädda både liv och tillgångar för stora värden.

Vid brand och vid brandlarm Om det börjat brinna ska du handla efter grundregeln Rädda – Varna – Larma – Släck.

Rädda – Varna
Stäng in branden! Du vinner tid åt dig själv och räddningstjänsten samtidigt som du förhindrar brandspridning och underlättar utrymning. Dröj aldrig med att varna människor i brandens närhet så att de kan sätta sig i säkerhet. Rädda de personer som befinner sig i ett sådant läge att de kan skadas av den rök eller värme som branden ger upphov till. Tänk på att brand och rök sprider sig snabbt uppåt.
Larma
Ett tidigt larm med korrekta uppgifter om vad som har inträffat är av stor vikt. Om möjlighet finns ring 112 och bekräfta att det brinner.
Släck
Ta inga onödiga risker! Bedömer du att en brand är för stor för att släcka med handbrandsläckare, stäng dörrar och sätt dig säkerhet. Tänk också på att branden äter upp syret i rummet, avväg risken att drabbas av syrebrist innan du går in i ett rum där det brinner. Riskera inte ditt liv och din hälsa för materiella ting!

Bra saker att tänka på:

Brand eller rök i trapphus

Köksbränder

Brand i elektronik

Brand i kläder

Röklukt

Om du hör en brandvarnare tjuta

 • Ett snabbt agerande kan rädda liv. Misstänker du att det brinner, ring 112.
 • När började det tjuta? Går det att höra varifrån larmet kommer?
 • Försök få kontakt med de som vistas i bostaden. Banka på dörren.
 • Känner du röklukt? Syns eller hörs det något annat?
 • Hur ser det ut utifrån?
 • Finns det ett namn på dörren kan du prova att söka upp telefonnumret och ringa personen.
 • Brandfarliga vätskor

  Förvaring av brandfarliga vätskor i lägenhetsförråd

  Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. Om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. Det finns därför särskilda regler om vad som gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor i ditt förråd. Vi följer MSB:s rekommendationer om vad som får förvaras i förråden.

  Får jag lov att förvara brandfarliga varor i mitt förråd?
  Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor i förråden oavsett om det gäller källar- eller vindsförråd.

  I flerbostadshus och gemensamma utrymmen finns där många människor som kan påverkas av olyckshändelser till följd av hur man väljer att förvara brandfarliga vätskor.

  Var ska jag förvara brandfarliga vätskor?

  Inomhus får du endast förvara mindre förpackningar brandfarliga vätskor på högst 10 liter.

  Vad räknas som brandfarliga vätskor?

  Exempel på vad som ofta räknas som brandfarliga vätskor är:

  För att vara på den säkra sidan bör du dock alltid kolla på förpackningarna.

  Ni kan läsa mer om vad som gäller för brandfarliga vätskor hos MSB.


   

  Laris betyder 'hem' på latin


   
  Laris Fastigheter