Laris Fastigheter logo

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Denna policy beskriver hur vi på Laris Fastigheter samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Detta gäller dig som:
  1. Är hyresgäst hos oss
  2. Ansöker om att bli hyresgäst
  3. Skriver upp dig för vårt nyhetsbrev om lediga lägenheter
  4. Besöker en fastighet som är uppmärkt med att det görs kamerabevakning

1. Typ av data som vi lagrar och lagringstid

Typ av data Lagringstid
Hyresgästsinformation (namn, personnummer, email, tel) Under hela hyrestiden och upp till 7 år efter utflyttning
E-mail adresser som lämnas i samband med lägenhetsansökningar. Upp till 4 år i syfte att spara data som för att automatiskt behandla kommande ansökningar från samma person.
Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med en lägenhetsansökan Upp till 6 månader efter att du ansökt om en lägenhet.
E-mail adresser som prenumererar på lediga lägenheter. Så länge som du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet.
Besöksstatistik. Cookies och ip-adresser Upp till 26 månader.
Film från övervakningskameror (i de fastigheter som är uppmärkta med skyltar) 1 månad

2. Delning av dina personuppgifter med andra

För hyresgäster kommer dina personuppgifter att delas med externt vaktmästeri och hantverkare vi anlitar som gör arbete i din lägenhet eller på fastigheten. Syftet är att hantverkare och vaktmästeri ska kunna kontakta dig som hyresgäst direkt istället för att all kommunikation ska gå genom oss. För samtliga som besöker vår webbplats så delar vi besöksinformation (cookie och ip-adresser) med Google, som sköter vår besöksstatistik.

3. Automatiserat beslutsfattande vid lägenhetsansökan

För att underlätta hanteringen av den mängden ansökningar som kommer in, så sorterar vi till viss del automatiskt bort vissa ansökningar. Om du vill att din lägenhetsansökan ska granskas manuellt i sin helhet, så kan du kontakta oss och be om att få din ansökan manuellt granskad.

4. Kamerabevakning

Laris Fastigheter äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Mot bakgrund av att det begås brott inom fastigheterna är bedömningen att det finns behov av att installera kameraövervakning inom vissa platser och inom vissa utrymmen inom fastigheterna. Ändamålet med en sådan kameraövervakning ska alltid vara för att öka tryggheten och säkerheten för våra hyresgäster, genom att förebygga, utreda eller avslöja brott. Vidare är ändamålet att införskaffa underlag för eventuella utredningar av händelser såsom brand, olyckor och andra händelser som har stor fysisk och/eller ekonomisk inverkan på fastigheterna eller de verksamheter som bedrivs i fastigheten.

Bildmaterial som innehåller en identifierad eller identifierbar person anses normalt utgöra personuppgift och ska således behandlas i enlighet med samma regler som gäller övrig personuppgiftsbehandling; det ska därmed finnas laglig grund för behandlingen och att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen, kamerabevakningslagen och andra tillämpliga regler.

4.1 Hantering av inspelat material


4.2. Regelbunden omprövning

För att inte riskera att kameraövervakningen anses otillåten om ändamålet upphört eller förändrats genomför Laris Fastigheter en förnyad bedömning årsvis. Vid bedömningen ska det kontrolleras om de ändamål som står till grund för bevakningen fortfarande är nödvändigt.

5. Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

6. Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post, info@laris.se. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

7. Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida.
Denna policy uppdaterades senast 2021-09-28.

8. Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: info@laris.se

Laris Fastigheter
c/o Mindpark Slagthuset
Carlsgatan 12 A
211 20 Malmö

 

Laris betyder 'hem' på latin


 
Laris Fastigheter