Laris Fastigheter logo

Källsortering

Det finns alltid tillgång till källsortering i våra fastigheter. För miljöns skull se till att sortera dina sopor så bra som möjligt. När du källsorterar ska förpackningarna vara så rena som möjligt. Skölj därför alltid ur burkar, flaskor, kartonger m.m. vid behov. Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Det är förbjudet att placera grovsopor i soprum, källare, på gård eller utanför sopkärl. Dessa skall köras till soptippen.

Elektronikskrot

Det är inte tillåtet att slänga elektronik bland hushållssoporna eller ställa dem på golvet i soprummet. I någon av våra fastigheter har vi korg för elektronikskrot. Vänligen släng alla elektriska apparater där. Korgen för elektronikskrot töms efter behov. I de fall det inte finns någon korg skall elektronikskort lämnas på återvinningscentralen.

Möbler och grovsopor

Möbler eller saker som du själv inte längre vill ha lämnas i första hand till loppis eller andra som kan fortsätta använda dem. Ett bra tips är även att använda andra bortskänkningsgrupper på Facebook eller Blocket. Då kommer ofta någon och hämtar och du blir enkelt av med det du inte önskar ha kvar. Även olika loppisar hämtar möbler gratis. Bättre för miljön om sakerna återanvänds och inte slängs. Pga. brandrisk är det inte tillåtet att ställa möbler eller grovsopor i trapphus eller källargångar.

Grovsopor till Återvinningscentral

Grovsopor och övriga sopor som inte kan slängas i soprummet ansvarar hyresgästen själv för att lämna på återvinningscentral. Se Sysav.se för info om adress och öppettider. Det finns en återvinningscentral i Bunkeflo och en återvinningscentral i oljehamnen som det går utmärkt för dig att köra dina grovsopor till.

Farligt Avfall-bilen

Farligt avfall kan vara kemikalier, lösningsmedel, sprayflaskor, målarfärg, elektronik etc. Du kan lämna ditt farliga avfall till Farligt Avfall-bilen. Det är en mobil insamling av hushållens farliga avfall. Bilen är en specialutrustad lastbil med en chaufför och en kemist som besöker närområdet med jämna mellanrum. Turlistan hittar du på sysav.se/farligtavfallbilen. Om du vill ha sms med en påminnelse när Farligt Avfall-bilen kommer till ditt område eller annan plats i Malmö kan du anmäla dig gratis på sysav.se/farligtavfallbilen.

Problem i soprummet

Upplever du att det är något som inte fungerar i soprummet eller något som är fel? Felanmäl alltid detta till vaktmästaren.


 

Laris betyder 'hem' på latin


 
Laris Fastigheter