Laris Fastigheter logo

Ventilation

En god ventilation är viktigt för att ha frisk luft att andas, förebygga mögeltillväxt och att din lägenhet eller lokal inte börjar suga t.ex. illaluktande stank från en rökande granne.
Ventilation består av två saker:

Varje rum ska vara utrustat med ett av ovanstående. Varken mer eller mindre. Kök och badrum ska ha från-luft och alla andra rum ska ha till-luft.

Vintertid fungerar ventilationen bättre än sommartid. Därför kan man kanske behöva minska ventilöppningarna något vintertid, för att sedan öppna upp dem maximalt under sommartid. Det är viktigt att en ventil aldrig stängs helt!

Till-luft

Till-luften kan vara något av följande:

Köksfläkten i lägenheter

Våra fastigheter är utrustade med centralventilation, vilket betyder att fläkten sitter uppe på taket. Din "köksfläkt" är således ingen fläkt, utan bara ett spjäll som kan öppnas eller stängas. När det är stängt, så är där fortfarande en liten glipa öppen till allmänventilationen. Se till så att spjället stängs ordentligt efter att du är färdig med din matlagning. Man kan höra hur det stängs när man vrider tillbaka vredet. Vissa spiskåpor är det möjligt att låsa spjället i öppet läge utan någon timer. I de lägenheterna är det extra viktigt att man kommer ihåg att stänga spjället när man är klar med matlagningen.

Ventilationen i lokaler

I vissa av våra lokaler, är ventilationsfläktarna igång med olika hastigheter på olika tider på dygnet - syftet är att spara energi. Om luften känns kvav på t.ex. morgonen, så kan vi ibland justera vilka tider som ventilationen körs på högre effekt. Kontakta oss för diskussion om den möjligheten finns.


 

Laris betyder 'hem' på latin


 
Laris Fastigheter